Tillitsfolk

Styret i VAUL

Verv
Namn

Ungdomslag

Leiar
Janet Staddeland
UL Lyngdølen

Medlem

Anne-Beate Guldal

BUL Kr.sand

Medlem

Gunvor Syvertsen

Lista UL

Medlem

Hillbjørg Tveit

Lista UL

Medlem

Audar Solberg

Marnardal UL

1. varamedlem

Guro Jeppestøl

Iveland UL

2. varamedlem

Cesare Sciardi

Lindesnes UL

Kasserar

Siss Ågedal

Marnardal UL

Fondstyret

Verv
Namn
Leiar

Ole Tom Stokkeland

Medlem

Harald Samuelsen

Medlem

Linda Rabbe Haugen

Medlem

Roy Stensland

Agder folkemusikk- og folkedansnemnd

Verv
Namn

Ungdomslag

Leiar

Gunvor Syvertsen

Lista UL

Medlem

Arild Syvertsen

Lindesnes UL

Medlem

Hillbjørg Tveit

Lista UL

Medlem

Tor Steinar Fromreide

Lista UL

Medlem

Paul Sveinall

Marnardal UL

Medlem

Toralf Skoland

UL Lyngdølen

Medlem

Svein Jepsen

BUL Kr.sand

Redaksjonsnemnda til Unge Agder/fjesboka/heimesida

Verv
Namn
Leiar

Borghild Løver m.fl.

Revisor

Verv
Namn

Revisor

Silje Djuvik Støle (tidl. kommunerevisor)

Valnemnda

Verv
Namn

Ungdomslag

Medlem

Hilde Stave

Lista UL

Medlem

Borghild Løver

Lindesnes UL

Medlem

Kari Mysen

BUL Kr.sand

1. varamedlem

Osmund Valand Eikeland

Halse UL

2. varamedlem

Tom Kåre Flottorp

Hægeland UL

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Postboks 81, 4523 Sør-Audnedal

  vest-agder@ungdomslag.no

  38 25 80 25

  97 06 44 85