UL Kvindølen

Kontaktinfo

Kontaktperson: Åse Versland
Epost: aase@ultrajet.no
Telefon: 95721783
Nettstad:  

Om laget

Skipa: 1982
Lagshus: Leiger kulturhuset i Kvinesdal til teaterframsyningar og idrettslaget sitt hus elles.
Aktivitet: UL Kvindølen er eit reint teaterlag som er kjend for sine revyar med skråblikk på verda med jamne mellomrom. Frå tid til annan er det òg barne- og ungdomsgrupper i teater i laget.

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85