Greipstad Ungdomslag

Kontaktinfo

Kontaktperson: Evy Stranden
Epost: evtmme@outlook.com
Telefon: 97035205
Nettstad: https://www.facebook.com/greipstadungdomslag/

Om laget

Skipa: 1918
Lagshus: Songtun
Aktivitet: Greipstad Ungdomslag har dans som sin hovudaktivitet, men dugnad, utstilling mm. skjer òg i regi av laget.

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Postboks 81, 4523 Sør-Audnedal

  vest-agder@ungdomslag.no

  38 25 80 25

  97 06 44 85