Unge Agder

Lagsbladet til Vest-Agder Ungdomslag heiter Unge Agder, og kjem ut med ujamne mellomrom. Det er flott om laga skriv nokre få ord eller stikkord om aktiviteten, og sender bilete, så blir det med i bladet; her er terskelen låg! Send stoffet til vest-agder@ungdomslag.no.

Redaksjonen

Redaksjonen treng unge redaksjonsmedlemer, ta kontakt om du ynskjer å vere journalist!

Planar for redaksjonen
Revyar, teaterframsyningar, spesielle dansekurs, barne- og ungdomssamlingar/aktivitetar; Alt kan nyttast i bladet! Det er ikkje all verda av kapasitet me har, så laga må sjølve vere generøse med å lever stoff til bladet.

Krav til stoff

Kravet til stoffet er ikkje høgt; det vert både språkvask og elles tilrettelagt om naudsynt. Det beste er om det vert sendt inn bilete til redaksjonen. Send dette på e-post eller per post til Vest-Agder UL: vest-agder@ungdomslag.no

Sponsorar

Førebels har me ingen sponsorar, ta gjerne kontakt viss du ynskjer å vere ein.

Ta kontakt med skrivaren dersom du ynskjer å sponse eller kjøpe ei lysing (annonse): vest-agder@ungdomslag.no // tlf. 97064485.

Prisar for svart/kvitt-lysingar:
1 side: 3.000 kr
½ side: 1.500 kr
¼ side: 750 kr
NB! Baksida skal IKKJE nyttast til lysingar!

Nemnda for Unge Agder

Verv

Namn

Epost

Telefon

Adresse

Postnr./stad

Redaktør

Borghild Løver

97 06 44 85

Pb. 81

4523 Lindesnes

Journalist

Eirin Stave Anderssen

92 65 85 66

Svarttjønnv. 18 B

4615 Kr.sand S

Journalist

Solveig Lima

Ragnildsv. 2

Svarttjønnv. 18 B

4633 Kr.sand S

Vest-Agder Ungdomslag er eit fylkeslag av Noregs Ungdomslag for ungdomslag i vestre Agder og Setesdal. Lokallaga våre driv ein allsidig aktivitet med teater, revy, dans, spelemannslag, ungdomsklubber og mykje meir. Dei fleste laga eig og driv eigne ungdomshus til glede for heile bygda!
Image

Vest-Agder Ungdomslag

  Besøksadresse: Peder Claussønsv. 3A, 4520 Lindesnes

  vest-agder@ungdomslag.no

  97 06 44 85